Formularze

Tryb przyjmowania upoważnień:
  • Agencja Celna przyjmuje wyłącznie oryginały upoważnień;
  • Upoważnienie podpisuje osoba uprawniona, wymieniona w dokumentach rejestracyjnych firmy. Jeśli w dokumentach występuje więcej niż jedna osoba i zapis w dokumentach przewiduje reprezentację wieloosobową, upoważnienie winno być podpisane przez wszystkie wskazane osoby;
  • Oprócz upoważnienia należy wypełnić kartę informacyjną.
Formularze do druku:
- Upoważnienie do odpraw celnych
- Karta informacyjna
- Upoważnienie Intrastat
- Umowa o świadczeniu usług celnych
- Umowa o świadczeniu usług Intrastat